The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Preface

Contents

Topographical Index

Dynastic Index

Introduction

Text of Inscriptions

Additions And Corrections

Images

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

TEXT OF INSCRIPTIONS

4        1210 ನೆಯ ಸರ್ವ್ವಜಿತು ಸಂವತ್ಸರದ ತೊಲಾಮಾಸ

5        24ನೆಯ | ಬು | ಬಾರಹಕನ್ಯಾಪುರದ ಅರಮ[ನೆ*]ಯಲು ಸ್ತಿರ ಸಿಂಹಾಸ-

6        ನಾರೂಢರಾಗಿ [ವ]ಡ್ಡೋಲಗಂ ಗೊಟ್ಟಿರಲು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಧಾ-

7        ನರುಂ ದೇಶಿಪುರುಷರು ಬಾಹತ್ತರನಿಯೋಗಗಳು ವಿರಲು ಆ ಬಲ್ಲ-

8        ಮಹಾದೇವಿಯರು ಶಿವಳಿಯ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಕುಡೆವೂರ ಅಧಿವಾಸ-

9        ದಲು ಕೃಷ್ಣನಾಣಿಲಿತಾಯನ ಬಾಳಿಂಗೆ ಬಂದ ತೆಱು ಆಱುಹಣವಿನ ಮೊದ-

10      ಲಿಂಗೆ ಬಂದ ಸಮುದಾಯ ಬೆಡಂಗೊಳು ಅಧಿಕಾರ ಮರಿಯಾದೆ ಮೇಲಾಯ

11      ಸಹಿತವಾಗಿ ಯಿನಿಸನು ಕಾದರು ಯಿದಕಾಹ ಆ ರಾನೊಬ್ಬ

12      ಅಳಿದವ ಶ್ರೀವಾರಣಾಸಿಯಲು ನೂಱಕವಿ

13      ಲೆಯ ವಧಿಸಿದ ದೋಷ ಸುಭಮಂಗಳ ಶ್ರೀ-

14      श्री कोटीश्वर

 

>

No. 219

(A. R. No. 257 of 1931-32)

KACHCHŪRU (KŌṬAKĒRI), UDIPI TALUK, SOUTH KANARA DISTRICT

Pillar built into the wall near the hōmakuṇḍa in the Pañchalingēśvara
temple

Ballamahādēvī, 1288 A.D.

       This records the approval by the queen of a gift of a garden and a house made by Niḍumbarāya to Śaṅkara-bhaṭṭa to enable the latter to provide five hāni of rice for offerings to god Mārkaṇḍēśvaradēva on the occasion of Māsa-saṁkramaṇas. It states that the Queen gave approval while giving audience in her palace at Brāhakanyāpura where the five pradhānas were also present.

       It is dated the cyclic year Sarvadhāri, Śrāvana ba. 5, Monday the details corresponding to 1288 A.D., July 19, falling in the reign period of the Queen.

TEXT

1        ಶ್ರೀ 1 ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀಮತು ಪಟ್ಟದ ಪಿರಿಯರಸಿ ಬಲ್ಲಮಹಾದೇ -

2        ವಿಯರ ವಿಜೆಯರಾಜ್ಯ ಮುತ್ತರೋತ್ತ ರಾ –

3        ಭಿ ವಿಪ್ರಾವ್ರಿರ್ಧಮಾನ2 ಮಾಚಂದ್ರ ತಾ –

4        ರಂಬರಂ ಸಲುತ್ತಮಿರ್ದ್ದ ಸರ್ವಧಾರಿ ಸವ

_______________________________________________________________

1       The letter is engraved above the line.
2       For ವ್ರಿದ್ಧಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ

 

>
>