The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Preface

Contents

Topographical Index

Dynastic Index

Introduction

Text of Inscriptions

Additions And Corrections

Images

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

TEXT OF INSCRIPTIONS

TEXT

1          ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಧಿಗತ ಪಞ್ಚಮಹಾಶಬ್ದ ಮಹಾ

2          ಪಲ್ಲವಾನ್ವಯಂ ಶ್ರೀಪ್ರಿಥುವೀವಲ್ಲಭಂ ಪಲ್ಲವ –

3          ಕುಳತಿಳಕನೇಕವಾಕ್ಯಂ ಕಾಂಚೀಪುರ ಪರಮೇಶ್ವ –

4          ರ ಶ್ರೀಮದಿಱಿವನೋಳಂಬ ನಾತನಮಗಂ ನನ್ನಿನೊ

5          ಳಂಬ ನಾತನಮಗಂ ಪೊಳಲ್ ಚೋರದೇವಂ ನಾತನ

6          ಮಗಂ ವೀರಮಹೇಂದ್ರ ನಾತನ ಮಗಂ ಏಕವಾಕ್ಯ

7          ದೇವಂ ಆತನತಮ್ಮಂ ಇಱಿವ ನೊಳಂಬಂ [] –

8          ಟಿಯಂಕಕಾಱ ಪಲ್ಲವಾದಿತ್ಯಂ ಪ್ರಿಥುವೀ –

9          ರಾಜ್ಯಂಗೆಯ್ಯುತ್ತಂ ಪಱುವಿನಾಡ ವೆಂದುಱ –

10        ಪೊನ್ನಿಯೊಳಿೞ್ದು ಪುಲಿನಾಡ ಪೆರ್ಮ್ಮಾಡಿೞ

11        ಮಾಗರ ಬೀೞಾನೆಗಾವುಣ್ದ[ರ] ಮಗಂ ಬ –

12       ಸವಯ್ಯಂಗೆ ಪಲ್ಲವಾದಿತ್ಯ ನೊಳಂಬ ಗಾ –

13       ವುಣ್ದನೆಂದು ಪೆಸರ ದಯೆಗೆಯ್ದು ಪಟ್ಟಂ

14       ಗಟ್ಟಿ ಏಱಲ್ಕುದುರೆ ಕೊಡೆ ಅಡೆಪದ[ವಂಕೆ] ಕುಂ –

15       ಚಂತಳಿಗೆ ಕೀಳ್ಪಟ್ಟಲ್ ಅಡ್ಡಣೆಗೆ ಗದ್ದಿಗೆ ರಾ –

16       ಜಚಿನ್ನುಮಂ ಕೊಟ್ಟು ಪುಲಿನಾಡ ನಗೆಕುಂಟೆ

17        ಯಂ ಪಲ್ಲವಾದಿತ್ಯ ನೊಳಂಬಗಾವುಣ್ದಂ –

18        ಗೆ ಕೊಡಂಗೆಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಂ ಚಂದ್ರಾಕ್ಕಂ 1

>

No. 7

(A. R. No. 323 of 1940-41)

KANNELŪRU, JAMMALAMADUGU TALUK, CUDDAPAH DISTRICT

Stone lying in the backyard of the Śiva temple

Dhruva (?), circa 9th century

       This damaged and incomplete record refer to Durggamar-Ereappa as governing the territory spread out from Nariyanūr to Kirudore when . . varsha was ruling the territory. The chief must be identical with Duggamāra Ereyappa, son of Śrīpurusha of the Gaṅga family, in which case the king has to be identified with Dhārāvarsha Dhruva. All other details of the record are lost.
_________________________________________________________________

1       The text is published in ARSIE, 1931-32 pt. II. p. 48

 

>
>