The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Preface

Contents

Topographical Index

Dynastic Index

Introduction

Text of Inscriptions

Additions And Corrections

Images

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

TEXT OF INSCRIPTIONS

14       [ನ್ತಿಪ್ಪ] . . ಳು ಸಾದನುರುಡೆಯರುಂ ಜಯರಾಮ ನಾ-

15       ಯಗರುಂ ಕೋಟೆವಳ್ಳಿಯಱ್ತಿಯರುಂ ವಯ[ಸು]ರಿ

16       ಶ್ರೀವಿಕ್ರಮ ವೊಯ್ಗರುಂ [ಅ]ನೆಬರು ಪೆರ್ಗ್ಗಡೆಗಳು

 

Reverse

 

17       ಮಿಱ್ದು ಕೆಯೊಳ್ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಎ[ಮು]

18       ಡ ಪಗೆಯುಂ ಪಱಿಯು [ಮೆ]ಸಗೆಯು ಮು

19       ಮು[ನ್ದಲ್ದೆ] ಇನ್ತು ಸಲಿಸಾದೊನ್ವಾರಣಾ[ಸಿ]

20       ಸಾಶಿರ ಕವಿಲೆಯು ಕೊನ್ದಪಾತಕನಾಗಿ ರೌ[ರವ] –

21       ನರಕದೊಳ್ ತನ್ನಗೋತ್ರಸಹಿತ ಪುೞು

22       [ಕೋ]ಟಿ ಪುತ್ತು ಪ್ಪೋ[ನರಕ್ಕುಂ] ಇಸ್ತಿತಿಯನ್ನಿ ಱಿ[ಸಿ]

23       ದೊನ್ಗೆ ಅಶ್ಚಮೇಧಕೆಯ್ದ ಪಲಮಕ್ಕು

24       ಎಮ್ಬೋದು ವಿಳರಿ[ತ್ತಳಿ] ಯರಸರ್ಗ್ಗೆ ಉ

25       ಕೊಡು ಎಮ್ಬೂದು ವಲ್ಲೆ[ಒ]ಡೆಯರ್ಗ್ಗೆ

 
>

No. 285

(A. R. No. 183 of 1931-32)

BŌḌINĀYANIPALLE, PUNGANUR TALUK, CHITTOR DISTRICT

Slab forming part of the roof of a dolmen near the Chauḍēśvarī
temple in a field to the west of the village

Circa 9th century

       This record, in characters of about the 9th century, refers to an attack upon Māinda-Nola[mba] by (Bāṇarasa) when punniyakumārarasa was governing Maṅgalabali-12 division. This latter chief bears the epithetrs Baimdhu-mahārājādhirāja, Paramēśvara and pulvari-nātha. The details of the record are, however, lost.

TEXT

1        ಸಸ್ತಿ ಬೈ[ಮ್ದು] ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ

2        ಪರಮೇಶ್ವರ ಪುಲ್ವರಿನಾಥ ಶ್ರೀ-

3        [ನ್] ಪುನ್ನಿಯಕುಮಾರಾರಸರ್ ಮಂ-

4        ಗಲಬಱಿ ಪನ್ನೆರಡುಮಾನಾಳು-

5        ತ್ತಿರೆ ಬಾಣರಾಸರ್ [ಮಾ]ಇನ್ದನೊಱ-

6         [ಮ್ಬ] ಮೇಗೆ[ಱ್ತಱಿ] . . . . .1

________________________________________________________________

1       The continuation is lost.

 

>
>