The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Preface

Contents

Topographical Index

Dynastic Index

Introduction

Text of Inscriptions

Additions And Corrections

Images

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

TEXT OF INSCRIPTIONS

No. 244

(A. R. No. 507 of 1928-29)

KŌṬE, UDIPI TALUK, SOUTH KANARA DISTRICT

Slab set up in the prākāra of the Mahāliṅgeēśvara temple.

[Kulaśēkarāḷva]

       This incomplete record refers to the deity of Kōṭa and seems to register some gift by the king.

TEXT

1        ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕುಲಶೇಕರ . ರದಕೃತಿಯಾ-

2        ಳುಪೇಂದ್ರ ದೇವರು ಗೆಯ್ದ ಪಯ

3        ಹಟ್ಟದ . ಕುಟಿಗೊಡಯಂ ಕೋಟದ ದೇವರ್ಗ್ಗೆ .

 

>

No. 245

(A. R. No. 591 of 1929-30)

HANDĀḌI, UDIPI TALUK, SOUTH KANARA DISTRICT

Slab (No. 2) built into the sluice in a field called ‘Kambaḷagadde’

Kulaśēkara, 1355 A.D.

       This badly damaged record is dated Śaka 1[27]7, Manmatha, Dhanus 27, Thursday corresponding to 1355 A.D., December 24.

       It registers a gift of land probably by the king when he was holding assembly in his palace at Bārakūru. It refers to the village Kuṁbaragōru. All other details are lost.

TEXT

1        ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀಮತು ಶಕವರುಷ 1[27]7-

2        ನ್ಮಥ ಸಂವತ್ಸರದ ಧನುರ್ಮಾಸ 27 ಗು ಶ್ರೀ ಮ-

3        ತ್ಪಾಂಡ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತ್ತಿ ಅರಿರಾಯ ಬಸವ ಸಂಕರ ರಾ-

4        [ಯ] ಗಜಾಂಕುಶ ಶ್ರೀ ವೀರಕುಲಶೇಖರ ದೇವಾಳ್ಪೇಂದ್ರ ದೇವರ್ಸ-

5        . ಠಾಣೆಯಲರಸು . . . . ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಧಾನರು ಪು . . ಬಾರ

6        ಕೂರ ಅರಮನೆಯಲೊ[ಡ್ಡೋ]ಲಗಂ ಗೊ . . . . . . .

7        . . . [ಯೆಳು] ಆತ . . ನೂ ಕಂಬರಗೋರು ಗ್ರಾಮ[ದಾ] . .

8        ಮರಿ . . . . . . . ರಸಿನಕೈ . .

9        . ಕಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡ  . . . . . . . . . .

10      ವಿ . . . . . ರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಡೆ . . . . . .

11      . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

>
>